Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde notarissen te Merelbeke (Bottelare)

 

Henrist, De Mulder en Bultereys

Geassocieerde notarissen te Merelbeke (Bottelare)

8

Wat kost een bemiddeling?

Bemiddeling is niet gratis. Een professioneel bemiddelaar zal uiteraard een vergoeding vragen voor de geleverde bemiddelingsdiensten en hij zal ook zijn kosten factureren.

De wet bepaalt dat de bemiddelingskosten en de honoraria van de bemiddelaar in gelijke delen ten laste zijn van alle partijen, maar de partijen kunnen ook een andere verdeling afspreken.

De wet bepaalt ook dat de partijen en de bemiddelaar op voorhand de berekeningswijze en het tarief van de bemiddelaar moeten bepalen, alsook de betalingsmodaliteiten.

Indien de bemiddeling gebeurt onder begeleiding van een notaris-bemiddelaar, zal voor de bemiddeling een uurtarief van ongeveer 100 euro per uur gevraagd worden. Voor de kosten voor het opmaken van daaruitvolgende akkoorden of akten, bevraagt u zich best bij de betrokken notaris-bemiddelaar.

 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .